Vårt mål er å finne egnede spill med simulator for barn. Siden ligger her som illustrasjon for eget arbeid og inspirasjon for spillutviklere.

Har du tips angående muligheter med spill tar vi i mot forslag, eller kjenner til gode spillutviklere som vil bidra å lage et eget spill med E-CROSS.

Per i dag er det kun mulig å kjøre E-CROSS for barn i virkeligheten (finnes ikke i spill - KONTAKT OSS).

SE UTLEIE MULIGHETER HER!