Green Racing

Green Racing Promotion AS ble etablert som eget selskap 23. november 2020. I den anledning kan vi også fortelle at vi har blitt distributør av vårt eget merke MINIKART (som er en blanding av Gokart og Crosskart for de aller minste). Det gjennstår fortsatt endel arbeid med å legge til rette slik at flest mulig kan teste disse kartene i fremtiden - men vi har hvertfall startet forberedelsene mot 2021.

Det er arbeidet gjennom mange år i Skaar Racing Team som har lagt grunnlaget for at vi har kunne satse på prosjektet "Green Racing". Målet er at flest mulig barn skal kunne få prøve Bilsport i organiserte former i fremtiden. Link til nettsiden, www.minikart.no

 

Frode Skaar, Daglig leder

Green Racing Promotion AS